خبرها

گفتگو با استاد کيومرث ابوالملوکي (0)

گفتگوي روزنامه اطلاعات با کيومرث ابوالملوکي در مورخ 21 مرداد 1394

تاريخچه مسابقات موتوجي پي (0)

سنگ نگاره هاي شنا (0)

بر روي يک حجاري آشوري که به سده نهم پيش از ميلاد تعلق دارد، شناگراني در حال عبور از رودخانه براي رسيدن به يک دژ نظامي هستند

 Color SchemeMost of the Elements in Website Secondary MenuSecondary Menu Background Color Links ColorColor of Hyperlinks