اخبــار ســایت

تاريخچه تور دوچرخه سواري ايران - آذربايجان

🕔1398/09/17 0 Comments

 تور آذربايجان، يک تور بين‌المللي دوچرخه‌سواري جاده‌اي در کشور ايران است. اين تور معتبرترين تور دوچرخه‌سواري ايران و قديمي‌ترين تور دوچرخه سواري در قاره آسيا به شمار مي‌آيد که همه ساله در اواخر بهار در منطقه آذربايجان ايران در استان‌هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و اردبيل زير نظارت فدراسيون بين‌المللي دوچرخه‌سواري (UCI) برگزار مي‌شود. نخستين دوره اين رقابت‌ها در سال 1365 در سطح ملي و با حضور تيم‌هاي ايراني برگزار شد.

تاريخچه

اين تور در سال 1365 با عنوان دور دوچرخه‌سواري دور درياچه اروميه با شرکت تيم‌هاي ايراني آغاز بکار نمود. در سال‌هاي بعد نام تور به تور دوچرخه‌سواري آذربايجان تغيير يافت. در ششمين دوره اين تور تيم‌هايي از کشورهاي مختلف در اين تور مشارکت نمودند و اين تور از تور ملي به تور بين‌المللي ارتقا يافت. در سال‌هاي 2010 و 2011 قسمتي از مسير تور در داخل جمهوري خودمختار نخجوان برگزار شد. از سال 2013 نام تور به تور دوچرخه‌سواري ايران (آذربايجان) تغيير داده‌شد.

 

  نخستين دوره سال 1365

انفرادي: 1- محمدرضا باجول(اصفهان) 2- داوود زينالي(آذربايجان‌شرقي) 3- عبدالقاسم رحمانيان(خوزستان)

تيمي1- آذربايجان‌شرقي‌الف 2- خوزستان 3- آذربايجان‌شرقي‌ب

دومين دوره سال 1366

انفرادي: 1- محمدرضا باجول(اصفهان) 2- حسن ميلاني(آذربايجان‌شرقي) 3- احد پورنيازي(آذربايجان‌شرقي)

تيمي1- آذربايجان‌شرقي 2- تهران 3- اصفهان

سومين دوره سال 1367

انفرادي: 1- محمدرضا باجول(اصفهان) 2- اکبر امجدي(آذربايجان‌شرقي) 3- مهران صفرزاده(تهران)

تيمي1- تهران2- آذربايجان‌شرقي 3- اصفهان

چهارمين دوره 1368

انفرادي1- حسين محمودي(آذربايجان‌شرقي)2- مصطفي چايچي(آذربايجان‌شرقي) 3- عليرضا زنگي‌آبادي(کرمان)

تيمي: 1- آذربايجان‌شرقي‌الف 2- خراسان 3- تهران

پنجمين دوره 1369

انفرادي: 1- حسين محمودي(آذربايجان‌شرقي) 2- عباس اسماعيلي(تهران) 3- عليرضا زنگي‌آبادي(کرمان)

تيمي: 1- کرمان 2- آذربايجان‌شرقي 3- تهران

ششمين دوره 1370

انفرادي1- تامر اورال(ترکيه) 2- آيهان آيتکين(ترکيه) 3- جمال شيخوني(سوريه)

تيمي: 1- سوريه 2- ترکيه 3- آذربايجان‌شرقي

هفتمين دوره 1371

انفرادي1- حسن شريف‌زاده(آذربايجان‌شرقي) 2- خسرو قمري(مرکزي) 3- حسين اسلامي(کرمان)

تيمي1- آذربايجان‌شرقي‌الف 2- تهران 3- کرمان

هشتمين دوره 1372

انفرادي: 1- کاستا کلف(ترکمنستان) 2- مجيد وفايي(تهران) 3- آذري(اصفهان)

تيمي: 1- تهران 2- آذربايجان‌شرقي 3- ترکمنستان

نهمين دوره 1373

انفرادي1- ديميتري کاتماکف(ترکمنستان) 2- مجيد شيخ(سوريه) 3- مانيس شبلوني(ارمنستان)

تيمي1- ترکمنستان 2- ارمنستان 3- آذربايجان‌شرقي

دهمين دوره 1374

انفرادي1- يوري چکف(قرقيزستان) 2- وارلي تيتيف(قزاقستان) 3- حسين عسگري(زنجان)

تيمي1- قزاقستان 2- قرقيزستان 3- آذربايجان‌شرقي‌الف

يازدهمين دوره 1375

انفرادي1- سرگي بلوزف(قزاقستان) 2- احد کاظمي(فجر تبريز) 3- کوزنسوف(قزاقستان)

تيمي1- قزاقستان 2- فجر تبريز 3- ترکمنستان

دوازدهمين دوره 1376

انفرادي1- آندره ميزوروف(قزاقستان) 2- وارلي تيتيف(قزاقستان) 3- بلوزوف(قزاقستان)

تيمي: 1- قزاقستان 2- اکراين 3- فجر تبريز

سيزدهمين دوره 1377

انفرادي1- احد کاظمي(فجر تبريز) 2- قادر ميزباني(فجر تبريز) 3- آندري کاشين(قزاقستان)

تيمي1- فجر تبريز 2- قزاقستان 3- ايران الف

چهاردهمين دوره 1378

انفرادي1- احد کاظمي(فجر تبريز) 2- حسين عسگري(آذربايجان‌شرقي) 3- قادر ميزباني(فجر تبريز)

تيمي1- فجر تبريز 2- آذربايجان‌شرقي 3- سوريه

پانزدهمين دوره 1379

انفرادي: 1- قادر ميزباني(فجر تبريز) 2- حسين ملکي(مرکزي) 3- احد کاظمي(فجر تبريز)

تيمي1- فجر تبريز 2- مرکزي 3- تهران

شانزدهمين دوره 1380

انفرادي: 1- احد کاظمي(آذربايجان‌شرقي) 2- حسين عسگري(مرکزي) 3- وازگن گوليجانيان(ارمنستان)

تيمي1- آذربايجان‌شرقي 2- قزاقستان 3- زنجان

هفدهمين دوره 1381

انفرادي1- قادر ميزباني(باشگاهي از ترکيه) 2- موتلوو مرت(ترکيه) 3- احد کاظمي(پتروشيمي تبريز)

تيمي1- ترکيه 2- پتروشيمي تبريز 3- سوريه

هجدهمين دوره 1382:

انفرادي: 1- احد کاظمي(پتروشيمي تبريز) 2- مهدي سهرابي(ايران‌الف) 3- پاول نوداک(ترکيه)

تيمي: 1- ايران‌الف 2- ترکيه 3- پتروشيمي تبريز

نوزدهمين دوره 1383:

انفرادي1- آلکس کولسوف‌(قزاقستان) 2- مصطفي رضايي خورميزي (کرمان) 3- مرت موتلو(ترکيه)

تيمي: 1- تهران 2- پتروشيمي تبريز 3- قزاقستان

بيستمين دوره 1384

انفرادي1- قادر ميزباني(تيمي از تايوان) 2- احد کاظمي (پتروشيمي تبريز) 3- ديويد مک کين(ايرلند)

تيمي1- تايوان 2- پيکان تهران 3- سوريه

بيست‌و‌يکمين دوره 1385

انفرادي1- قادر ميزباني(پتروشيمي تبريز) 2- احد کاظمي (پتروشيمي تبريز) 3- حسين عسگري(پتروشيمي تبريز)

تيمي: 1- پتروشيمي تبريز 2- سوريه 3- عربستان

بيست‌و‌دومين دوره 1386

انفرادي: 1- رشاد عباس‌اف(جمهوري آذربايجان) 2- زينال نوريزان(مالزي) 3- فرهاد مختاري(آذربايجان‌شرقي)

تيمي1- آذربايجان شرقي‌الف 2‌- مرکزي3- آذربايجان‌شرقي‌ب

بيست‌و‌سومين دوره 1387

انفرادي: 1- حسين عسگري(پتروشيمي تبريز) 2- قادر ميزباني (پتروشيمي تبريز) 3- مهدي سهرابي(مس کرمان)

تيمي1- پتروشيمي تبريز 2- پيکان تهران 3- ازبکستان

بيست‌و‌چهارمين دوره 1388

انفرادي1- احد کاظمي(پتروشيمي تبريز) 2- حسين عسگري(پتروشيمي تبريز) 3- قادر ميزباني(پتروشيمي تبريز)

تيمي: 1- پتروشيمي تبريز 2- شهرداري تبريز 3- دانشگاه آزاد اسلامي

بيست‌و‌پنجمين دوره 1389

انفرادي1- قادر ميزباني(پتروشيمي تبريز) 2- امير زرگري(دانشگاه آزاد) 3- حسين عسگري(مس کرمان)

تيمي1- پتروشيمي تبريز 2- دانشگاه آزاد اسلامي 3- هراکليون يونان

بيست‌و‌ششمين دوره 1390

انفرادي1- مهدي سهرابي(پتروشيمي تبريز) 2- حسين عسگري(پتروشيمي تبريز) 3- قادر ميزباني(پتروشيمي تبريز)

تيمي1- پتروشيمي تبريز 2- آلمان 3- آفريقاي‌جنوبي

بيست‌و‌هفتمين دوره 1391

انفرادي1- خاويار راميرز(اسپانيا) 2- عباس سعيدي تنها(دانشگاه آزاد) 3- حسين عسگري(پتروشيمي تبريز)

تيمي: 1- پتروشيمي تبريز 2- دانشگاه آزاد اسلامي 3- اندولسياي اسپانيا

بيست‌و‌هشتمين دوره 1392

انفرادي1- قادر ميزباني(پتروشيمي تبريز) 2- ميلان کادستر(جمهوري چک) 3- امير کلاهدوز(پتروشيمي تبريز)

تيمي: 1- پتروشيمي تبريز 2- تيم ملي اميد ايران 3- دوکلاپرا جمهوري چک

بيست‌و‌نهمين دوره 1393

انفرادي: 1- قادر ميزباني(پتروشيمي تبريز) 2- صمد پورسيدي(پتروشيمي تبريز) 3- رامين مهرباني آذر(پيشگامان کوير يزد)

تيمي1- پيشگامان کوير يزد 2- پتروشيمي تبريز 3-«کي.ال.اس» اوکراين

سي‌امين دوره 1394

انفرادي1- صمد پورسيدي(پتروشيمي تبريز) 2- رحيم امامي(پيشگامان کوير يزد) 3- رامين مهرباني‌آذر(پيشگامان کوير يزد)

تيمي: 1- پتروشيمي تبريز 2- پيشگامان کوير يزد 3- شهرداري تبريز

سي‌و‌يکمين دوره 1395

انفرادي: 1- صمد پورسيدي(شهرداري تبريز) 2- احد کاظمي(شهرداري تبريز) 3- رحيم امامي(پيشگامان کوير يزد)

تيمي1- شهرداري تبريز 2- پيشگامان کوير يزد 3- وينو فور ائور قزاقستان

سي‌و‌دومين دوره 1396

انفرادي: 1- راب روجيغ(هلند) 2- ايليا ديويد نوک(قزاقستان) 3- نيکولا توفاللي(ايتاليا)

تيمي: 1- شهرداري تبريز  2- پيشگامان يزد 3 – تارتلتو بلژيک

سي‌و‌سومين دوره تور 1397

انفرادي: 1- ديميتري سوکولوف(روسيه) 2- مارون ابراهام(جمهوري آذربايجان) 3- ونانتاس لاشينس(ليتواني)

تيمي1- تارتلتو(بلژيک) 2- تيم ملي روسيه 3- آلکتور هلند

سي‌و‌چهارمين دوره تور 1398

انفرادي : 1 -  ساوا نوويکوف از لوکوس فينکس ( روسيه) 2- حميد پورهاشم ( ايران ) 3 - کريستين رايل نئو (  مالزي)

تيمي : 1 - تيان‌يوده ( چين )

با دوستان خود این مطلب را به اشتراک بگذارید

نظرات ارسالی

نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

 Color SchemeMost of the Elements in Website Secondary MenuSecondary Menu Background Color Links ColorColor of Hyperlinks