مشاهیر ورزش ایران

پرویز جلایر

 پرویز جلایر در روز 4 آبان 1318 ، در بازارچۀ نایب السلطنه ، نزدیک میدان قیام  تهران ، پای به عرضه وجود گذاشت .

پرویز که تحصیل را در دورۀ دبیرستان رها کرده و به دنبال کار و فراگیری حرفه نیز رفته بود، همزمان به عضویت باشگاه نیرو درآمد. او خودش بارها برای ما تعریف کرده است که یکی از حریفان تمرینی او، در کشتی، جوانی به نام حسن غفوری فرد بود. پرویز تعریف می کرد که از نوجوانی به وزنه برداری هم علاقه داشته و با سوراخ کردن آجرهای قزاقی، در منزل به تمرین بلند کردن وزنه می پرداخته است.
پرویز جلایر برای نخستین بار، در سال 1341، در تیم تهران عضویت یافت و در مسابقه های  قهرمانی کشور آن سال، که در ارومیه برگزار شد، در دستۀ 60 کیلویی ها با 5/322 کیلوگرم به مقام قهرمانی کشور رسید. از آن پس تا سال 1350، در لیست قهرمانان مسابقه های کشور دیده نشدۀ اما در سال 1350، در مسابقه های قهرمانی مشهد، با حد نصاب جالب 435 کیلوگرم، قهرمان کشور شد و در سال 1353، که این مسابقه ها در مشهد برگزار گردید، توانست با مجموعه 275 کیلو گرم ( در دو حرکت یک ضرب و دو ضرب) با عضویت در تیم خراسان، قهرمان کشور شود.
جلایر که از دیاد وزن داشت، مجبور شد از دستۀ پروزن به دستۀ سبک وزن صعود کند. او در دستۀ پروزن، در کمند اسماعیل علم خواه و در دستۀ سبک وزن، در مقابل حریفی پر تجربه چون هنریک تمرز قرار داشت. بالا خره او با گزینش دستۀ سبک وزن، هم به وزن بدن خود افزود، هم حد نصاب های خود را مرتب ترقی داد و به حد نصاب های ایران نزدیک کرد و در مواقعی آنها را در هم می شکست و ترقی می داد. 
 
نشان نقره المپیک و مسابقات جهانی
در بازی های مکزیکوسیتی 1968 جلایر رسید با دو وزنه بردار معروف، پر قدرت و با تکنیک لهستانی رقابت کرد . وی در حرکت پرسش، دو حرکت خود را موفقیت به پایان برد و حد نصابش به 125 کیلوگرم رسید: ولی در مقابل وزنه 5/127 کیلویی متوقف شد. پس از پایان این حرکت، او همراه با تاکه اوکیمو را از ژاپن در رتبه هفتم قرار گرفت. در یک ضرب ، جلایر خود را بالا کشید و با 132.5 کیلوگرم که در آزمایش سوم به دست آورد پس از بازانوفسکی دوم شد.
1ـ بازانوفسکی : 437.5 کیلوگرم (طلا)
2ـ پرویز جلایر: 422.5 کیلوگرم (نقره)
3ـ زیلینسکی : 420 کیلوگرم (برنز)
 
بدین ترتیب، جلایر به نشان نقره مسابقه های جهانی سال 1968 نیز  دست یافت و با دو گردن آویز نقره به ایران بازگشت.
 
 
عناوین و افتخارات پرویز جلایر
 
بازی های المپیک
 1968 توکیو، ژاپن رتبۀ هفتم( دسته 67.5 کیلوگرم)
1968 مکزیکوسیتی، مکزیک نشان نقره
 
مسابقات جهانی
1964 توکیو، ژاپن رتبۀ هفتم( دستۀ سبک وزن)
1965 تهران ، ایران رتبۀ ششم( دستۀ سبک وزن)
1966 برلین، آلمان غربی نشان برنز( دستۀ سبک وزن)
1968 مکزیکوسیتی، مکزیک نشان نقره( دستۀ سبک وزن)
1969 ورشو، لهستان  از دور مسابقه ها کنار رفت
1971 لیما، پرو رتبۀ یازدهم( دستۀ میان وزن)
1973 هاوانا، کوبا از دور مسابقه ها کنار رفت
 
بازی های آسیا
 1966 بانکوک، تایلند نشان طلا( دستۀ سبک وزن)
 
مسابقات قهرمانی آسیا
 1966توکیو، ژاپن نشان نقره( دستۀ سبک وزن)
1965 تهران ، ایران نشان نقره( دستۀ سبک وزن)
1971 مانیل، فیلیپین از دور مسابقه ها کنار رفت
 
ما قبل المپیک
 1967 مكزیکوسیتی ، مکزیک نشان برنز
جلایر در فاصلۀ سال ها 1964 تا 1974، در چندین مسابقۀ بین المللی و چند جانبه نیز صاحب عناوین دیگر شده است.
 
مسابقات قهرمانی ایران
1340 ارومیه نشان طلا( دستۀ پروزن)
1350 مشهد نشان طلا( دستۀ میان وزن)
 
  پرویز جلایر در بامداد روز شنبه 15 تیر سال 1398  بر اثر بیماری گوارشی دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت . یادش گرامی باد .

 Color SchemeMost of the Elements in Website Secondary MenuSecondary Menu Background Color Links ColorColor of Hyperlinks