مـقالات ســایت

روز تربيت بدني وفرهنگ وورزش

🕔1394/10/13 0 Comments

ازدوران رياست احمددرگاهي درسازمان تربيت بدني سابق دردهه 60 همه ساله 26 مهرماه به عنوان روز تربيت بدني وورزش نامگذاري شده است. هدف ازاين اقدام ترويج فرهنگ ورزش کردن درجامعه ونهادينه کردن آن درميان اقشار مختلف کشورمان است .

براي کشوري چون ايران نکته مهم، فراهم آوردن امکان ورزش ارزان و رايگان است. توسعه فضاهاي ورزشي که مطابق استاندارد تعريف شده درايران هر فرد بايد 5/2 تا 4 مترمربع سرانه داشته باشد، يکي از اولويت هاست، چون حتي در تهران بزرگ هم اين رقم کمتر از 30 سانتي مترمربع است وطي اعلام شرکت توسعه ونگهداري اماکن ورزشي درسال 89 اين ميزان درکل کشور با احتساب اماکن ورزشي روستايي وشهري  موجود ودردست احداث  عدد 0.69 درصد است.
طبق آخرين آمار منتشره توسط معاون وقت سازمان تربيت بدني سابق درسال 85 در خصوص افرادي که به طور سازمان يافته ورزش مي کنند، تنها 5 درصد جمعيت کل کشور مي باشد.
    
تبليغ و اطلاع رساني مستقيم درخصوص فوايد ورزش کردن از طريق صدا و سيما، مطبوعات چاپي و الکترونيکي، خبرگزاري ها و سايت هاي اينترنتي نيز براي ارتقاي سطح آگاهي هاي مردم بسيار موثر است.

دراين ميان از امکانات بسياري از ارگانها ونهادهاي خصوصي ودولتي که برخي از آنها خود از اولين متوليان ورود ورزش به کشورمان بوده اند بطور صحيح براي عموم استفاده نمي گردد . يکي ازاهداف تاسيس سازمان تربيت بدني نيز توسعه و تعميم ورزش و پرورش نيروي بدني و تقويت روحيه سالم در افراد کشوراست هرچند با تاسيس وزارت ورزش وجوانان هنوز سايه ورزش قهرماني برروي ورزش همگاني سايه افکنده است.

روزنامه هاي  ورزشي به دليل نداشتن نفع اقتصادي، مايل به درج مطالب درخصوص ورزش همگاني نيستند ولي تا جايي که ممکن است به متن و حاشيه ورزش قهرماني و حرفه اي مي پردازند. البته مي توان سياستگذاري صحيحي داشت تا از تشويق ها و جاذبه ورزش قهرماني براي پرداختن به ورزش همگاني بهره برداري شود.
    اين موضوع که مردم، ورزش را يک امر واجب بدانند نيازمند تلاش هاي همه جانبه و بسيج کردن همه امکانات توسط متوليان قانوني ورزش کشور است. فرهنگ سازي براي توسعه ورزش همگاني هم راهکارهاي مستقيم دارد و هم غيرمستقيم که اميد است در اين مسير شاهد موفقيتهاي چشمگير باشيم.

با دوستان خود این مطلب را به اشتراک بگذارید

نظرات ارسالی

نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

 Color SchemeMost of the Elements in Website Secondary MenuSecondary Menu Background Color Links ColorColor of Hyperlinks