اخبــار ســایت

ناآشنايي رئيسان جمهور با فلسفه ورزش و تربيت بدني

🕔1400/03/16 0 Comments

مصطفي هاشمي طبا رئيس سابق سازمان تربيت بدني ، از ورزشي نبودن رئيسان جمهور و ناآشنا بودن آنها از فلسفه ورزش و تربيت بدني گفت

 مصطفي هاشمي طبا رئيس سابق سازمان تربيت بدني گفت :  گرچه رئيسان جمهور ما همواره به موفقيت ورزش کشور علاقه نشان مي دهند ولي بخصوص در سال هاي اخير به دليل داشتن گرفتاري هاي بزرگ ، ورزش را فراموش مي کنند ، ضمن اينکه آنها اصولا ورزشي نيستند و به فلسفه ورزش و تربيت بدني و تاثير عميق آن بر نسل جوان ناآشنا هستند ، لذا صحبت هايي در اين مورد گفته مي شود که آن هم به فراموشي سپرده مي شود.

 
وي شاهد اين موضوع را ايجاد نکردن تحول مورد انتظار در ورزش آموزش و پرورش کشور دانست و افزود : البته اين بدين معني نيست که بخش ورزشي آموزش و پرورش فعال نيست بلکه به اين معني است که از آن اهميتي که بايد به تربيت بدني درمدارس داده شود ، کاملا غافل هستند.
 
هاشمي طبا از تکراري بودن برنامه هاي ورزش کشور انتقاد کرد و گفت : برنامه هاي ارائه شده در عرصه ورزش طي ساليان گذشته ، چيزي بيش از يک کپي از روي هم نيست ، هرچند رئيس جمهور نيز يک ابر مرد نيست که چراغ جادويي داشته باشد و با آن بتواند کارهايي خاص بکند.
 
رئيس سابق سازمان تربيت بدني ، مهمترين مشکل حال حاضر ورزش ايران را ورزش دانش آموزي و تربيت بدني دانست و افزود : در کشورهاي پيشرفته يک سوم ساعت برنامه درسي دانش آموزان به تربيت بدني اختصاص دارد ، يعني تربيت از طريق بدن ، نه فقط تربيت بدن ، يعني تربيت انسان از طريق فيزيکي و ورزشي ، چون وقتي چيزي را از طريق فيزيکي و ورزشي ياد مي گيريم انسان سازي رخ مي دهد که هم آمادگي و تعالي ورزشي و هم شکوفايي شخصيت را به همراه دارد.
 
 وي در پايان با تاکيد بر اينکه بايد به تريبت بدني در مدارس بهاي کافي داده شود ، گفت : رئيس جمهور با تحول در ورزش دانش آموزي مي تواند بزرگترين اقدام را در 4 سال آينده را انجام دهد.
 
منبع: سایت شبکه ورزش سیما

با دوستان خود این مطلب را به اشتراک بگذارید

نظرات ارسالی

نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

 Color SchemeMost of the Elements in Website Secondary MenuSecondary Menu Background Color Links ColorColor of Hyperlinks