اخبــار ســایت

تحقيق وتوسعه درورزش

🕔1399/07/12 0 Comments

 منظور از پژوهش، فعاليتي سازمان يافته در جهت دستيابي به حقايق علمي است و توسعه علم ورزش منوط به گسترش پژوهش در ورزش است.

از سال 1295 هجری شمسی با حضور  میر مهدی ورزنده وانتقال تجارب ارزنده وی از بلژیک وترکیه وراه اندازی مدارس نظام ودرپی آن راه اندازی رسمی انجمن ملی تربیت بدنی وپیشاهنگی درابتدای دهه 1300 نیاز به استفاده از علوم ورزشی روز دنیا یکی از مهمترین دغدغه های ورزش کشورمان بود.

در سال 1313 تومان گیبسن برای تشکیلات تربيت بدني و پیشاهنگی استخدام گردید . این شخص در مدت کوتاه حضور خود مسابقه های ورزشی را بطور رسمی بین دانش آموزان و دانشجویان و دستجات آزاد از سال 1314 شروع نمود  ونقش موثری در راه اندازی تشکیلات ورزش دردانشگاه تهران داشت .

با راه اندازی دانشکده های تربیت بدنی دردیگر نقاط کشور وتاسیس فدراسیون های ورزشی از اواسط دهه 20 ، تولیدات علمی ورزشی آغاز شد بطوریکه با تاسیس سازمان تربیت بدنی درسال 50 وراه اندازی رشته های تخصصی تربیت بدنی دروزارت علوم درمقاطع مختلف بعداز پیروزی انقلاب و تعدد کارشناسان وافراد تحصیلکرده ورزش از اواسط دهه 60 به بعد شاهد رشد صعودی تولیدات علمی درکشورمان بوده ایم.  

در آذرماه سال 1377 شوراي آموزش عالي، نخستين و بزرگترين مرکز علمي - پژوهشي ورزش کشور به نام " پژوهشکده تربيت بدني و علوم ورزشي" که درحال حاضر پژوهشگاه نامیده می شود را بنا نهاد تا از نتايج پژوهش و تحقيقات استادان، صاحبنظران و پژوهشگران ورزش کشور در جهت رشد بنيه علمي و ترويج سلامت ، تندرستي و گسترش ورزش قهرماني استفاده گردد.

خوشبختانه با راه اندازی آکادمی ملی المپیک از سال 81 نیز شرایط بسیار مطلوبی برای انجام امور تحقیقاتی برای دانش پژوهان ورزش کشور نیز فراهم شده است.

بیشتر استادان و اعضاي هيات علمي معتقدند که سهم پژوهش در بودجه ورزشي کشور بسيار ناچيز است و اعضاي هيات علمي تربيت بدني دانشگاه هاي کشور براین باورند که که بيشتر مديران،  مربيان و ورزشکاران به يافته هاي پژوهشي و علوم ورزشي اهميت چنداني نداده و از نتايج پژوهش هاي ورزشي در توسعه کمي و کيفي فعاليت خود سود نمي برند.

عدم تمايل بخشي خصوصي به سرمايه گذاري در طرح هاي پژوهشي در حيطه تربيت بدني و علوم ورزشي واتکاء محض به بودجه دولتي ، نبودن ار تباط منطقی دانشگاه ها با فدراسیون های ورزشی در روند رشد و توسعه علوم ورزش کشور،  توجه کمتر به موضوع پژوهش از سوي مديران ورزش به علت مشغله های کمبود بودجه وامکانات ،  کمبود تعداد مراکز پژوهشي اختصاصي ورزش و از همه مهمتر  نداشتن یک راهبرد مشخص برای ورزش کشوروبه تبع آن فدراسیون های ورزشی از مهمترین معضلات تحقیقات درورزش کشورمان به شمارمی آید.

 امیدواریم با وحدت ویکپارچگی میان وزارت ورزش وجوانان ودیگر ارگان هایی مثل  کمیته ملی المپیک ، وزارت علوم ، وزارت آموزش وپرورش واز همه مهمتر باشگاه های ورزشی شاهد تاثیربسزای امر تحقیقات ورزشی درکشورعزیزمان باشیم.

با دوستان خود این مطلب را به اشتراک بگذارید

نظرات ارسالی

نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

 Color SchemeMost of the Elements in Website Secondary MenuSecondary Menu Background Color Links ColorColor of Hyperlinks