اخبــار ســایت

درباره ما

🕔1394/09/30 0 Comments

درباره ما

مطالعه تاريخ همواره يادآور شرح حيات وزندگي هرقوم ومملکتي است که مي تواند لحظه هاي تلخ وشيرين ودرعين حال عبرت آموز رابه همراه داشته باشد. البته همانطورکه درزندگي اجتماعي، فقط ازراه مقايسه مي توان به ارزش ومقام يک فرد پي برد ، درتاريخ نيزهمين نکته امري بديهي است.

ازتاريخ زماني مي توانيم به عنوان علم نام ببريم که انگيزه ها براي وقوع رويداد واتفاقي معلوم ومشخص باشد ودرتاريخ ورزش انگيزه هميشه مهم ترين عامل است ، پس بايد به تاريخ ورزش به عنوان يک علم نگاه کنيم تاچراغ راه آينده ورزش ماشود.

جذابيت تاريخ ورزش همواره دربررسي چگونگي زندگي وعملکرد قهرمانان وپهلوانان کشورنهفته است .

درعين حال بررسي تاريخ ورزش ايران تاکنون با روش علمي موردتحقيق وپژوهش اساسي قرارنگرفته است .

دردوران عصرارتباطات و علاقمندبودن اکثر قشرهاي جامعه به پي گيري مسايل ورزشي واز طرفي نياز به اطلاعات قديمي ، مارابرآن داشت تا نسبت به جمع آوري اطلاعات تاريخ ورزش ايران اقدام نمائيم که البته کاربراي دسترسي به آماري متقن ، قابل اعتماد واطمينان بسيارسخت است ولي راهي را آغاز کرده ايم که مي دانيم نتيجه آن درروشن کردن ذهن وافکارعلاقمندان به ورزش بسيار موثراست.

اميدواريم ماردراين راه ياري فرماييد. دراينجا ازتمامي علاقمندان به ورزش اين مرزوبوم دعوت بعمل مي ايد تاباارسال نظرها وخواسته هاي خود به ما کمک نماييد تانسبت به معرفي هرچه بهتر ورزش ايران زمين که به دست تواناي ورزشکاران ايران عزيزمان  زنده نگهداشته شده است اقدام نماييم.

باسپاس ويژه – تاريخ ورزش

تماس باما

رايانامه :

با دوستان خود این مطلب را به اشتراک بگذارید

نظرات ارسالی

نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

 Color SchemeMost of the Elements in Website Secondary MenuSecondary Menu Background Color Links ColorColor of Hyperlinks