در امتداد ورزش

رادیو و ورزش

🕔1394/06/09 0 Comments

برگرفته از کتاب فعالیت های رسانه ای درورزش نوشته دکتر حمید قاسمی – دکتر فرشید تجاری – دکترمهدی کهندل – دکتر عباس خدایاری

تاریخچه رادیو: براساس روایت تاریخی ، شکل اولیه رادیو را فیزیکدان ایتالیایی به نام ((مارکنی))درسال1901 اختراع کرد.جنگ جهانی اول عزم جدی برای توسعه استفاده ازتجهیزات بی سیم و رادیو را برای مقاصد نظامی فراهم أورد.درچنین فضایی،زمینه تکمیل اختراع رادیو به عنوان یک رسانه عمومی فراهم شد . رادیو از سال 1920 شکل رسانه عمومی گرفت و ازآن به بعد دردنیای درحال توسعه خیلی سریع رشد کرد و تبدیل به یک رسانه عمومی و همه گیرشد.

پس ازاختراع رادیو در جهان ، سال ها طول کشید تا این رسانه به ایران رسید.ارتباطات ایجادشده درایران عمدتأ ازطریق تکنولوژی مستقیم با سیم بود و با برقراری اتصال سیمی (به طور مستقیم)ارتباط فردی و گروهی میسرگردید . با توسعه سیستم های ارتباطی و مخابراتی و برای اولین بارسیستم ارتباط((بی سیم)) به ایران رسید و اولین((دکل بی سیم))مخابرات درایران درتاریخ 4 اردیبهشت 1304 در تهران و در منطقه جاده قدیم شمیران نصب گردید . فرستنده تهران بیست کیلووات قدرت داشت وطول دکل آن 120 متربود.

یک سال پیش ازتأسیس این ایستگاه فرستنده برای تعلیم و تجهیزنیروی انسانی موردنیازدروزارت جنگ((مدرسه بی سیم قشون کل)) گشوده شد . باگسترش فعالیت ها و فراهم آمدن مقدمات ایجاد فرستنده های موج کوتاه ، گروهی ازکارکنان بی سیم نیز برای آموزش های تخصصی به فرانسه رفتند. درسال1309فرستنده موج کوتاه، امکان ارتباط بین برلین ،پاریس ،آنکارا وانگلیس را فراهم کرد تا پیش از افتتاح رادیو ، آنکارا گوش می دادند . پس ازشروع جنگ جهانی دوم رادیوی تبلیغاتی شوروی نیزبه رادیوهای مذکوراضافه شد.((بنگاه سخن پراکنی بریتانیا))نیز از دی ماه سال 1319برنامه زبان فارسی خود راشروع کرد. به تدریج اندیشه ایجاد رادیو قوت گرفت.چرا که در آن روزها کشورهای جهان یکی پس ازدیگری رادیوهای خودرابه کار می انداختند.

به دنبال تصویب اساسنامه سازمان پرورش افکار ، باهدف کنترل وهدایت افکارعمومی (دردی ماه سال 1317)کمسیون های       شش گانه آن ازجمله رادیوتشکیل شدند . کمیسیون رادیو دربهمن ماه سال1317سفارش ساخت دودستگاه فرستنده موج کوتاه را به قدرت دو و بیست کیلووات به کمپانی استاندارد انگلیس صادرکرد.همزمان با سفارش خرید دودستگاه فرستنده موج کوتاه ، وزارت پست وتلگراف دستور داد تاعمارت مخصوصی برای استودیوی رادیو تهران که ضمنأ مرکزمخابرات تلگرافی وتلفنی بی سیم نیز باشد،درداخل شهر ساخته شود.

اشغال ایران توسط متفقین ، ساخت این استودیو را که قراربود یک شرکت آلمانی انجام دهد، غیرممکن ساخت . ازطرف دیگرچون مقررشده بود راه اندازی رادیو به فوریت آغاز شود یکی ازاتاق های مرکز فرستنده بی سیم پهلوی تبدیل به استودیویی کوچکی شد که تا زمان راه اندازی ساختمان استودیو به طورموقت ازآن استفاده شود.جنگ جهانی دوم تحویل دستگاه های فرستنده موج کوتاه رابه تاخیر انداخت. لذا وزارت پست وتلگراف وتلفن برای تأمین منظورفوق یک دستگاه فرستنده تلگرافی و تلفنی موج کوتاه را به قدرت دوکیلووات ، تا تحویل و نصب دو دستگاه فوق برای رادیو به کارگرفت. این فرستنده هرچند جهت کار تلگرافی و تلفنی بی سیم پهلوی خریداری شد ولی مشخصات آن طوری بود که می توانست به عنوان رادیو نیزاستفاده گردید.

کار نصب و راه اندازی این فرستنده در اواخرسال1318صورت گرفت. پس ازنصب دستگاه فرستنده وآماده سازی بک استودیوی موقت درعمارت بی سیم پهلوی ، سرانجام رادیو تهران درچهارم اردیبهشت ماه سال1319 افتتاح شد.

پس از جنگ ، به تدریج امکان تجهیز رادیو وخرید ودریافت وسایل فراهم شد و سرانجام به سال 1327نخستین استودیوی رادیویی یا اداره انتشارات و تبلیغات واقع درمیدان ارگ ساخته شد.ولی جزآنکه پخش اخبار و برخی از برنامه ها به این استودیو منتقل شود.

تحول دیگری در رادیو به وجود نیامد بعد از روی بکارآمدن دولت مصدق و کودتای 28مرداد ، رادیو دچارتحولات اساسی دیگری گردید.

درسال  1326 یستگاه صد کیلو واتی رادیو به نام ((رادیوایران))افتتاح شد وفرستنده قدیمی مأمورپخش برنامه های جداگانه ای گردید و ((رادیوتهران))نام گرفت.

گسترش شبکه رادیویی کشورازسال1348برعهده وزارت پست وتلگراف وتلفن نهاده شد و درسال1350 ، پس ازادغام رادیووتلویزیون این مهم در شمار مسئولیت های سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران درآمد . این تاریخ به بعد فرستنده های 250و350کیلوواتی موج کوتاه کمال آباد تهران و فرستنده دویست کیلوواتی موج متوسط دشت قراین مورد بهره برداری قرارگرفتند. طی سال های 1352و1353فرستنده های بم ، مریوان ،اردبیل ، بناب ،بندرلنگه ، جیرفت ، سیرجان و تایباد به شبکه رادیویی کشورپیوست. تعداد فرستنده های رادیویی در سراسر ایران به 68 رسید و قدرت مجموع آن ها از 7530 کیلو وات گذشت .

رادیو در ابتدا به عنوان ابزاری که موسیقی پخش می کند ، در اذهان جامعه جای گرفت . نگاهی به فهرست برنامه های رادیو در آغاز نشان می دهد که موسیقی بخش عمده ای را تشکیل می داد و اخبار و گفتار در مرتبه های بعدی جای داشتند گفتارها شامل تاریخ تاریخ و جغرافیای ایران ، کشاورزی، خانه  داری ، بهداشتی و مانند آن بود و هدف خاصی را دنبال نمی کردند . این روند برنامه ها تا سال 1320 ادامه داشت . از سال 1332 به منظور زمینه سازی برای تغییرات مورد نظر رژیم ، رادیو زمینه اصلاحات اراضی را فراهم می کرد . در سال 1339 رادیو 24 ساعته شد و ساعت های پخش محلی گسترش یافت . در نیمه اول دهه چهل برنامه دوم رادیو و سال 1346 برنامه سوم تهران و فرستنده اف.ام (FM)به مجموع برنامه های رادیویی افزوده شدند.

بیش از هشتاد سال از عمر رادیو در جهان می گذرد و بیش از شصت سال است که جامعه ایرانی تجربه گوش سپردن به برنامه های رادیو را پشت سر گذاشته و متعاقب آن با تجربه ای جدیدتر به نام تلویزیون ، یعنی کمتر از پنجاه سال آشنا شدند . طی این دوران رابطه رادیو ، جامعه و فرهنگ و از طرفی ، تعامل رادیو به عنوان ابزار پیام رسانی و پل ارتباطی دوم و نظام های حاکم نوسانات و تلاطم های متنوع و متفاوتی راپشت سر گذاشته است . این ارتباط برای رادیو به سه دوره عمده شامل « عصر طلایی»،« عصر رقابت » ،«عصر خاص گرایی»و برای تلویزیون به دوره « عصر رقابت » و « عصر جهانی شدن» تقسیم    می شود.

تاریخچه ورزش در رادیو : برنامه های ورزشی از همان دوران سال های شروع به کار رادیو ، جلوه گر شد . یکی از این برنامه های شاخص ، ورزش زورخانه ای بود که توسط « شیرخدا» اجرا می شد .شروع پخش مستقیم رویدادهای ورزشی از رادیو باعث می شد تا افراد زیادی در مراکزی مثل قهوه خانه ها گردهم آیند و مسابقات را پی گیری کنند . پس از انقلاب ، شبکه های رادیویی برنامه های مختلف ورزشی ، به همت دکتر حسن خجسته ومحمد جهانی ، رادیو اختصاصی ورزش از تاریخ هشتم تیرماه سال 1378 بطوررسمی  آغاز به کار کرد و در شروع کار خود، مخاطبان بسیار زیادی را جذب کرد

با دوستان خود این مطلب را به اشتراک بگذارید

نظرات ارسالی

نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

 Color SchemeMost of the Elements in Website Secondary MenuSecondary Menu Background Color Links ColorColor of Hyperlinks