مـقالات ســایت

شناسايي نگاره هاي ورزشي در جام ارجان

🕔1394/09/28 0 Comments

شناسايي نگاره هاي ورزشي در جام ارجان ،کرم ميرزايي

درآمد

ورزيدگي بدني ورزش در گذشته و حال زمينه سلامت جسماني و رواني بشر را به دنبال داشته و عاملي براي بهره گيري از زندگي بهتر و لذت از زندگي بوده است .

آنچه مسلم است مفاهيم و برداشت امروزه از ورزش و حرکات ورزشي ، با درک بشر باستاني از اين مفاهيم تفاوت کرده است . اما هدف مشترک ، همان تقويت قواي جسماني و نشاط روحي است . ورزش در گذشته جزء جدايي ناپذير زندگي بشري به شمار مي آمد . به طوري که با زندگي روزمره ، عجين و همراه بوده است . آنچه از يافته هاي بشر نخستين به دست آمده نشانگر آن است که ، انسان براي بقاء به بهره گيري از طبيعت پرداخته و در صورت نياز به مقابله با قهر طبيعت ، محتاج به انجام حرکات و رفتارهايي بوده است تا توانايي هاي خود را افزايش دهد . شکار حيوانات وحشي ، تيراندازي ، جابجايي ، کشاورزي ، نبردهاي تن به تن و ... نمونه هايي از کارهاي انسان اوليه است .

جشن ها و آيين هاي ملي و مذهبي که در زمان هاي آرامش ، مواقع پيروزي بر دشمن ، برگزاريمناسک مذهبي و براي رفع نياز برپا مي شدند ، هميشه با انجام حرکات نشاط آور و تفريحي افرادي همراه بود و کساني که ، بيشتر از ديگران به توانايي هاي جسمي و روحي خود پي برده بودند و با تقويت آن سعي در بهره برداري و اجراء آن ها مي کردند .

شايد آن ها بر اين باور بودند که، برگزاري رقابت هايي ميان افراد و علاقمندان تقويت قواي بدني ، ايجاد انگيزه برتري جويي ، والاطلبي ، حس قدرت و اعتماد به نفس و انتقال شادي و توانايي به ديگران مؤثر است .

نگاره هاي به دست آمده از آثار گوناگون ، گوياي اهميت برگزاري اين مراسم در ميان تمدن هاي پيشين است . نگاره هاي به جا مانده از دوران هاي گذشته ايران که نمونه هاي قديمي تر آن نقاشي هايي بر ديواره غارهاي باستاني ( دوشه ، هوميان و ميرملاس) در لرستان ، نگاره هاي صخره ي ، مهرها ، لوح ها ، نگاره هاي منقوش بر روي سفالينه هاي يافت شده مربوط به پيش از تاريخ در شوش ، سيلک ، شهر سوخته زابل ، شهداد و ... پويايي و تحرک انسان را به نمايش مي گذارند . همچنين در دوران هاي متاخرتر در برنزهاي يافت شده از لرستان ، حجاري هاي هخامنشيان ، نقاشي هاي به جا مانده از اشکانيان و نگاره هاي فراواني که بر روي آثار دوره ساسانيان در موزه ها ديده مي شود ، همه گوياي اين واقعيت هستند که ورزش و آمادگي بدني از موضوعات مهم زندگي بشري در دوران باستان است .

از يادگارهاي ارزنده به جامانده از فرهنگ بشري ، که گوشه تاريکي از زندگي گذشتگان را براي ما روشن       مي سازد ، نگاره هاي جام ارّجان است . در اين مقاله تلاش شده است تا با بررسي و مطالعه بيشتر ، زمينه آشنايي با ارّجان را فراهم آورد .

 

پيشينه تاريخي ارّجان

اين منطقه در زمان حکومت ايلاميان از مراکز قدرت و با اهميت به شمار مي رفت ، به گونه اي که با يافتن آثار گوناگون و نيز آرامگاه منسوب به کيدين هوتران فرمانرواي عيلامي اين امر بيشتر آشکار شده است .

ارّجان Arrjanيا ارگان Arganشهر قديم فارس ، برحاشيه رود مارون نزديک شهر بهبهان واقع است . در زمان ساسانيان استان پارس به پنج کوره يا خره ( ناحيه ) بخش مي شد . کوره استخر ، اردشير خوره ، دارابگرد، بيشاپور و ارّجان ، کوره ارگان يا ارّجان سمت مغرب فارس يعني بهبهان تا گناوه را شامل مي شده است .

در هر حال نام ارّجان از شهر قديمي تري گرفته شده است . به قول جغرافي دانان اسلامي ارّجان تا پايان قرن هفتم قمري مرکز ايالتي به همين نام در غربي ترين ايالات پنجگانه فارس بوده است . و شهر ارّجان را شهري وسيع ، آباد و داراي بازارهاي عالي  گفته اند . شهر در قرن هفتم مورد حملات و تاراج اسماعيليان واقع شد و سرانجام بدست آنان افتاد و ديگر رونق نگرفت و مردم آن به شهر مجاور يعني بهبهان كوچيدند .

در سال 1361 خورشيدي ، در هنگام خاک برداري از اين محل و در ده کيلو متري شمال بهبهان دخمه هايي پيدا شد که مربوط  به آرامگاهي از تمدن عيلام بود . يافته هاي تازه و اشياء نفيس و گران بهايي که از داخل آن به دست آمد، شور و هيجاني در ميان محافل علمي به وجود آورد . باستان شناسان در اين آرامگاه به تابوت برنزي Uشکلي برخوردند ، که درون و بيرون آن اشياء مختلفي قرار داشت . اشيائي که علاوه بر اسکلت درون تابوت ، عبارت بودند از : يک حلقه طلايي ، نود و هشت دکمه طلايي ،  يک خنجر ، تکه هاي پارچه  و يک ميله نقره اي . ديگر يافته ها از بيرون تابوت بدست آمد و شامل : يک پايه برنزي ، يک چراغ برنزي ، يک تنگ نقره اي ، يک تنگ برنزي ، يک ساغر برنزي و ده ظرف استوانه اي شکل برنزي بود .

جام ارّجان

اندازه قطر دهانه اين جام بزرگ که به جام زندگي نيز معروف است . 5/43 سانتي متر و عمق آن 5/8 سانتي متر است . درون ظرف با ظرافت و استادي از نگاره هاي گوناگون منقوش شده است به طوري که تمام ظرف را دربرگرفته است .

بررسي و شناخت اين نگاره ها نياز به مطالعات وسيع در زمينه هاي مختلف دارد ، متاسفانه قسمتي از اين نقوش از بين رفته  و  پاک شده و نامشخص است و اين امر شناسايي بهتر نگاره ها و ارتباط آن ها به همديگر را دشوار مي کند . اما با تلاش کارشناسان بيشتر اين نگاره ها شناساسي شده اند .

 

تحليل نگاره هاي جام ارّجان

همان گونه که در تصوير (1) آمده ، نگاره هاي اين ظرف در پنج نوار و يک بخش مياني نقش شده است ، که هر نوار توسط زنجيره اي از نوار ديگر جدا شده است . پهناي نوارها از لبه ظرف به مرکز آن پيوسته کمتر مي شود . و در مرکز ظرف نقش    کل 16 برگي ديده مي شود . نگاره هايي زنجيره اي نيز به صورت گيس بافت و قيطاني سه گانه درهم تابيده درميان نوارها نقش  شده اند.

نگاره هاي نوار اول : اين نوار بيروني ترين نوار جام است که بيشترين نگاره ها در آن قرار دارند . به طور کلي اين نوار داراي  دو صحنه است .

 نگاره هاي صحنه يکم ؛ شامل :

-         نگاره هاي طبيعي ، درختان ، صخره هاي پولکي شکل

-         صحنه هاي ميهماني آئيني با نقش دوزن و دو مرد در طرفين ميز با دو کوزه بر روى آن .

-         حالت نوشيدن احتمالي شاه از ساغر

-         صحنه نوازندگان در پرتو نور خورشيد .

صحنه دوم :

تصوير مرد ، احتمالا ً شاه ، به همراه اسب و گل لوتوس در آن

ارابه دو اسب با دو سوار همراه دو حيوان

هفت مرد در حال حمل حيوانات گوناگون از جمله غزال ، شير ، قوچ ، بزکوهي و آهو

نوار دوم : اين نوار شامل دو صحنه اصلي است که در طرفين نقش قلعه اي قرار گرفته اند و هر دو صحنه به نيزاري ختم مي شوند. قلعه از يک برج اصلي به دروازه ورودي و چهار برج فرعي در طرفين آن تشکيل شده است . برج و بالاي قلعه با روزنه هاي محل پرتاب تير تزئين شده اند .

 

 

-         درسمت راست قلعه ، صحنه اي که از نيزار و با نقش دوحيوان چهار پا ، احتمالاً اسب ، آغاز مي شود .

-         مرد کمان دار با وسيله اي گرز مانند در پي ارابه اي حامل سه نفر

-         به آب انداختن قايق

صحنه دوم :

صحنه به تخت نشستن قاضي ( مجلس قضاوت ؟)

تنبيه و گوشمالي اسراي دست بسته

صحنه نخلستان و جمع آوري خرما و حصير بافي

صحنه رقص و يا نوعي زورآزمايي دو مرد که هر يک با يک دست پاي خود را گرفته اند .

صحنه شکار و صيد پرندگان

نوار سوم: نقوش اين نوار که تماماً بيان کننده يک ماجرا مي باشند ، مراسم آوردن هدايا به حضور شاه را نشان مي دهد .

نوار چهارم : نقوش اين نوار عمدتاً چهار صحنه گوناگون را که در ارتباط با يکديگرند نشان مي دهد . ( تصوير 2)

به تخت نشستن پادشاه

ميهماني پادشاه

انجام حرکات ورزشي توسط 12 نفر

( بالانس زدن ، پل زدن و سه صحنه آکروباتيک )

صحنه نوازندگان در حال نواختن چنگ

صحنه پخت و پز خبازي

نوار پنجم : نگاره هاي اين نوار حرکت به سمت چپ شيرو گاو را به دنبال هم نشان مي دهد که در سرتاسر نوار تکرار شده اند .

بخش مياني جام با نگاره گل لوتوس با 16 برگ، آراسته شده است ( تصوير 3) .

 

نگاره هاي ورزشي جام ارّجان

شماري از اين نگاره ها به برگزاري مراسم هاي آييني و اجراي حرکات ورزشي اختصاص دارد . اين نگاره ها در نوار چهارم جام ارّجان قرار دارند . اکنون براي مطالعه بيشتر به آن ها اشاره مي شود . ( تصوير 4 )

تصوير (5) يک گروه ورزشي متشکل از سه نفر که دو نفر در حالي که شيي اي تخته مانند ( ريسمان) را در دست گرفته اند و نفر سوم در حال راه رفتن و انجام حرکات ورزشي بر روي  آن است بديهي است  انجام دادن اين حرکات نياز به حفظ  تعادل ، تمرکز و قدرت بدني در سطح بالايي دارد .

در تصوير (6) اين نگاره نيز به صورت گروهي ( سه نفر) و ترکيبي اجرا مي شود ؛ يکي از افراد گروه پاهاي خود را بر روي   دو تکه چوب گذاشته ( متصل کرده ) در حال راه رفتن است . به نظر مي رسد دو نفر ديگر در حفظ تعادل به او کمک مي کنند ، شايد هم بخشي از بازي گرفتن و يا دادن چوب ها به دست او باشد .

در تصوير (7 ) اين نگاره در نوار دوم جام نقش شده است و دو مرد را نشان مي دهد در حالي که ، هر يک از   آن ها يکي از   پاهاي خود را گرفته و با حالت لي لي با رقيب مقابل در حال زورآزمايي  است . امروزه اين گونه مسابقات زورآزمايي درميان جوامع روستايي به اشکال گوناگون ديده مي شود . با توجه به نوع پوشاک به کار رفته در اين نگاره ، با آنچه درميان ورزشکاران ورزش هاي باستاني موسوم است . شباهت دارد . اين ورزش ترکيبي از قدرت بدني ، تمرکز ذهني و حفظ تعادل است . بديهي است که ، ورزشکاران براي برنده شدن بايد واجد اين ويژگي ها باشند .

تصوير (8) حالت مردي را نشان مي دهد که شيي اي را پرتاب مي کند . اين نگاره چگونگي پرتاب يک نيزه را نمايش مي دهد .

در تصوير (9) اين نگاره در نوار سوم جاي دارد و مردي را نشان مي دهد که افسار اسب را مي کشد . اين نگاره يادآور سنت پرورس اسب در هزاره اول پيش از ميلاد ، در ايران است و همچنان که مي دانيم ياري گر انسان در زندگي روزمره ، جنگ ها ، سوارکاري و ... است .

تصوير (10) به آب انداختن قايق را نشان مي دهد ، اين نگاره به طور ناقص به جا مانده است . ولي گروهي از افراد را نشان     مي دهد در حالي که به همديگر کمک مي کنند تا قايقي را به آب اندازند .

تصوير (11) ، اين نگاره در اولين نوار جام ارّجان منقوش شده و تصوير يک ارابه با دو اسب را نشان مي دهد . ارابه رانان دو  نفر هستند که يکي از آن ها سکان هدايت ارابه را بر عهده دارد و ديگري حيوانات شکار شده را نگه داشته است . اين نگاره  شايد نشان دهند بخشي از يک مسابقه باشد که طي آن افراد ضمن شکار حيوانات بايد به سرعت خود را به خط پايان برسانند .  بديهي است که اين رقابت هيجان انگيز دو نفره علاوه بر چيره دستي در شکار ، تيراندازي و تمرکز ، نياز به مهارت در ارابه راني دارد .

با دوستان خود این مطلب را به اشتراک بگذارید

نظرات ارسالی

نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

 Color SchemeMost of the Elements in Website Secondary MenuSecondary Menu Background Color Links ColorColor of Hyperlinks