مـقالات ســایت

تجهيزات ورزشی وورزش همگاني

🕔1394/10/13 0 Comments

نخستين دستگاه هاي بدنسازي پارکي ازسال 1998 درچين ساخته شد بطوری که تاکنون  بيش از 37 ميليون مترمربع فضاي ورزشي روباز ورزشي درچين ساخته شد ه است و  سطح مشارکت مردم در فعاليت هاي فيزيکي را بطور پيوسته افزايش داده است  .  درشهري مثل شانگهاي با 25 ميليون نفر جمعيت ، سطح مشارکت مردم درورزش به 45 درصد رسيده است .

اينکهطراحي دستگاه هاي ورزش درفضاي باز  مخصوص چه اشخاص وبا چه شرايط سني باشد درحال حاضر از مهمترين اصول توسعه ورزش درفضای باز به شمار مي رود .

تجربيات بدست آمده همراه بارعايت استانداردهاي ايمني ، کيفيت ودوام ازمهمترين عوامل استفاده بهينه عموم مردم از دستگاه هاي ورزشي درفضاي باز وبخصوص پارک هاست.

در سال ۱۳۸۴نخستين دستگاه هاي بدنسازي پارکي وارد ايران شد. . نکته اي که از ابتداي ورود اين وسايل به کشور مطرح بوده است، موضوع استاندارد نبودن و عوارض احتمالي استفاده از آنهاست. برخي معتقدند بيشتر کاربران اين وسايل، اهل انجام ورزش حرفه اي و با روش هاي درست حرکات آشنا نيستند و ممکن است استفاده از آنها باعث تشديد يا بروز بيماري هايي نظير آرتروز شود.

از طرفي درکنار نصب تجهيزات ورزشي درپارک ها ميبايستي طبق يک برنامه ريزي مناسب که بطور عموم از سوی شهرداري ها انجام مي گيرد نسبت به توسعه برخي ديگر ازرشته هاي ورزشي مفرح وعمومي که درفضاي باز قابل اقدامات گسترده انجام شود .

بطورمثال ورزش های راکتي مانند پينگ پنگ ، بدمينتون ، تنيس ، اسکواش یک طرف و اسکواش سه طرف دیوار و حتي ورزش های جديدي چون پدل که قابليت راه اندازي در فضاي باز رادارند . البته ورزش هاي پرطرفداري مثل بسکتبال خياباني ، فوتبال ، واليبال  ودرعين حال رشته هايي بسياري که درحال حاضر بصورت انجمن ويا فدراسيون اداره مي شوند درزمره ورزش هاي روباز مورد توجه قرارگيرند

با دوستان خود این مطلب را به اشتراک بگذارید

نظرات ارسالی

نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

 Color SchemeMost of the Elements in Website Secondary MenuSecondary Menu Background Color Links ColorColor of Hyperlinks