مـقالات ســایت

ورزش شهروندي ومديريت شهري

🕔1394/10/13 0 Comments

درحال حاضر با گسترش استفاده از وسايل جديد رفاهي وابزارهاي فناوري به همراه تغيير سبک ونحوه اشتغال مردم وتوسعه آپارتمان نشيني به خصوص درشهرهاي بزرگ ، تحرک شهروندان به شدت کاهش يافته است.

ضمناٌ به علت مشغله بيش از حد شهروندان ونبود فرصت کافي براي انجام تمام کارهاي روزمره وپائين بودن فعاليت هاي ورزشي ، نقش مديريت شهرداري درزمينه توسعه فضاهاي ورزشي باهدف تامين فضاي لازم براي گذراندن اوقات فراغت به يک نيازمهم براي سالم وبانشاط زيستن وروي آوردن به ورزش بسيارحائزاهميت است.

درکشورمان هرچند متولي اصلي احداث فضاهاي ورزشي به عهده وزارت ورزش وجوانان است اما براساس بند 21 ازماده 55 قانون شهرداري مصوب تيرماه سال 1334 احداث ورزشگاه ها يکي از وظايف شهرداري محسوب مي شود.

درتهران به عنوان پايتخت ايران سازمان شهرداري شهرداري تهران،درخرداد  ۱۲۸۶خورشيدي با نام بلديه تهران، تاسيس شد. مسئوليت اداره اين سازمان با شهردارتهران است که اکنون از طريق آراي شوراي شهر  انتخاب مي‌شود.

ماموريت ورزشي شهر داري تهران تامين وتوسعه ورزش همگاني اعم از فعاليت هاي ورزشي سازمان يافته وسازمان نيافته ، بستر سازي براي شناسايي ومعرفي استعدادهاي ورزشي ، مديريت فضاهاي ورزشي دركليه مناطق ومحلات شهرتهران ، بهره گيري از كليه امكانات وتجهيزات شهرداري وظرفيت وتوانايي بخش هاي عمومي وخصوصي براي دسترسي آسان وارزان به امكانات ورزشي وارتقاي تندرستي شهروندان تهراني است.

درسال 1372 به منظور گسترش ورزش همگاني طرح كميته ورزشي محلات درمناطق تهران به اجرا درآمد ودرسال 1384 اداره كل تربيت بدني شهرداري تهران زيرنظر معاونت اموراجتماعي وفرهنگي  تاسيس وفعاليت خودرا ادامه داد به طوريكه مسابقات ورزشي محلات دررشته هاي مختلف ورزشي مردان وزنان ، گردهمايي هاي عمومي ورزشي وايستگاه هاي تندرستي پاركي با حضور هزاران نفر از شهروندان برگزار شد.

درسال 1388 اداره كل تربيت بدني كه مسوول برگزاري فعاليت هاي ورزشي وتفريحي بود با اضافه شدن وظيفه مديريت بهره برداري از مجموعه هاي ورزشي به سازمان ورزش شهرداري تغييرنام يافت كه از آن سال نيز شاهد برگزاري نمايشگاه هاي ورزش شهروندي درتهران وشهرستان ها بوده ايم.

اميد مي رود با همكاري متقابل ورزش شهرداري با وزارت ورزش وجوانان ، كميته ملي المپيك وديگر نهادهاي دولتي وخصوصي ورزش شاهدرشد روز افزون فرهنگ ورزش كردن درجاي جاي ميهن عزيزمان باشيم

با دوستان خود این مطلب را به اشتراک بگذارید

نظرات ارسالی

نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

 Color SchemeMost of the Elements in Website Secondary MenuSecondary Menu Background Color Links ColorColor of Hyperlinks