مـقالات ســایت

تاريخچه پيشاهنگي در ايران

🕔1394/09/30 0 Comments

لرد رابرت ستيونسن سميث . اولين بارون بيدن پاول (1857-1941م .) ژنرال انگليسي وموسس پيشاهنگي در هند ،افغانستان و آفريقاي جنوبي خدمت کرد و به سربازان خود درسشهامت و چاره جوئي ميداد. پس از مراجعت به انگليس ازاو دعوت شد که برنامه اي مبنيبر اين اصول براي جوانان تهيه کند. نهضتي که به دين طريق پديد آمد در 1908م بهپيشاهنگي منجر شد . در 1910م . به کمک خواهرش پيشاهنگي براي دختران نيز تاسيسکرد. در 1912م . سياحتي به گرد جهان کرد و در 1920م . در جمبوري بين المللي لندنعنوان سرپيشاهنگي جهان يافت و در 1929م . لقب بارون به او اعطا گرديد از تاليفاتمتعددش پيشاهنگي براي پسران (1908م ) است .

پيش آهنگي در ايران

پيش‌آهنگي براي نخستين بار درسال 1304 شمسي توسط آقاي ميرزا احمد امين زاده درايران تأسيس شد و با وجود مشكلاتوموانع فراوان با كوشش ايشان تا حدود سال 1310 فعاليت هاي آن ادامه يافت. درحدودسال 1310 به عراق مسافرت كردند و پس ازآن مدتي آقاي سيدرضا اخوي سرپرستي پيش‌آهنگيرا عهده دار شدند.
در سال 1313 ترويج پيش‌آهنگي مورد توجه دولت قرار گرفت ووزارت فرهنگ مأمور اجراي آن شد و با طرح جديدي شروع به فعاليت نمود. در مهر ماههمان سال مسترگيبسن متخصص امريكايي براي سرپرستي تربيت بدني و پيش‌آهنگي به ايراندعوت شد.
نخستين دوره كلاس مربيان پيش‌آهنگي درخرداد ماه 1314 با شركت 40 نفراز مربيان تهران و44 نفر از مربيان شهرستان ها به مدت 15 روز تشكيل شد . محل اين اردودر منظريه (اردوگاه شهيد باهنر) بود.
در طول تعطيلات تابستان همان سال مقرراتوآيين ‌نامه‌هاي لازم براي اجراي پيش‌آهنگي  تهيه و تدوين شد و فعاليت هايپيش آهنگي روز به روز در تمام شهرستان‌هاي كشورتوسعه يافت ولي با شروع وقايعشهريور1320 اين فعاليت‌ها متوقف شد ودر طول مدت 11 سال در يكي دو دسته كوچكفعاليت پيش‌آهنگي به چشم نمي‌خورد.

علاقه مندي و فعاليت آقايان ابراهيم صدري‌و جليلكتيبه‌ اي‌ وساير دوستانشان در اين دورة  قابل تمجيد و ستايش است.

در سال 1332آقاي دكتر حسين بنائي كه تحصيلات عالي خود را در رشتة تعليم و تربيت، روانشناسيوتربيت بدني در آمريكا به پايان رسانيده بود. مأمور تجديد سازمان پيش‌آهنگي ايرانشد..
زنده ياد دكتر حسين بنائي كه در دورة قبل نيز از مربيان شايسته وعلاقه‌مند بود با ايمان و علاقه قابل تحسيني فعاليت‌هاي پيش‌آهنگي را آغاز کرد ودر آذر  سال 1332 با تشكيل نخستين كلاس مربيان پيش‌آهنگي نهضت جديد پيش‌آهنگي در ايران آغاز شد.
پيش‌آهنگي ايران درآغاز اين دوره بامشكلات اجتماعي و موانع بسيار رو به رو بود ولي با علاقمندي و پشتكار آقاي دكتربنائي و همكاران ايشان در سراسر كشور بر مشكلات و موانع مسلط شدند و موفقيت هايپي‌در پي به شرح زير نصيب سازمان ملي پيش‌آهنگي ايران شد.
درسال 1334 سازمان مليپيش‌آهنگي ايران از طرف دفتر بين‌المللي پيش‌آهنگي به رسميت شناخته شد و يک سال بعد ولين جمبوري ملي پيش‌آهنگان ايران تشكيل شد.
در سال 1337 دومين جمبوريملي پيش‌آهنگان ايران با شركت بيش از 4 هزار نفر پيش‌آهنگ تشكيل شد و در اينجمبوري پيش‌آهنگان كشورهاي پاكستان، تركيه، عراق، اردن، انگليس، ژاپن، آلمان وآمريكايي هاي مقيم ايران شركت داشتند.
در سال 1339 سومين جمبوري ملي پيش‌آهنگيايران با شركت بيش از 10 هزار تن پيش‌آهنگ ايراني و خارجي تشكيل شد.
درسال 1339 اردوگاه منظريه از طرف دفتر بين‌المللي پيش‌آهنگي به عنوان يكمركز بين‌المللي تربيت مربي و تشكيل كلاس‌ها شناخته شد. در همين سال آقاي دكتر حسينبنائي به عضويت كميته 12 نفري پيش‌آهنگي جهان انتخاب شدند.
درسال 1341 انجمنطرفداران پيش‌آهنگي درايران تشكيل شد و عده‌اي از شخصيت‌هاي درجة اول مملكت عضويتاين انجمن را پذيرفتند.
در سال 1341 اولين كنگرة پيش‌آهنگي ايران با شركتنمايندگان شوراهاي پيش‌آهنگي تمام استان‌هاي كشور در منظريه تشكيل شد.
در سال 1342 دومين كنگره پيش‌آهنگي ايران علاوه برجلسة ساليانة شورايعالي پيش‌آهنگي ايران با وجود تمام استانداران، مديران كل فرهنگ استان‌ها ونمايندگان شوراهاي پيش‌آهنگي استان‌ها تهران تشكيل شد.
سازمان ملي پيش‌آهنگي ايران در رديف قوي ‌ترين سازمان‌هاي پيش‌آهنگي جهان قرار گرفته بود. روش صحيح وبرنامه‌هاي جامع و متنوعي كه پي‌درپي از طرف سازمان ملي پيش‌آهنگي ايران اجرا مي‌شداين اميدواري را به وجود آورد كه درآيندة نزديك از سازمان ‌هاي پيش‌آهنگي‌ پيشرفتهجهان پيشي‌ گرفته‌ و افتخارات بيشتري نصيب پيش‌‌آهنگان ايران سازد.

پيش آهنگي پس از پيروزي انقلاب اسلامي
امام خميني در تاريخ 24 اسفند سال 1357 در اجتماع چندين هزار پيش‌آهنگ و مربيان پيش آهنگي كه براي ديداربا ايشان درمدرسه فيضيه قم آمده بودند فرمودند :  پيش‌آهنگي بايدباقي بماند و به نهضت خود ادامه دهد. ولي مجلس شوراي اسلامي در سال 1361 سازمان پيش‌آهنگي ايران رامنحل کرد .

شادروان دکتر حسين بنايي در دهه آخر خرداد 1290 در محله يزدي آباد مشهد ، به دنيا آمد . پدرش ، حاج علي اصغر بنائي وي پس از 80 سال زندگي پرتلاش ، در روز جمعه 12 مهر 1370 در بروکسل چشم از دنيا فرو بست .

با دوستان خود این مطلب را به اشتراک بگذارید

نظرات ارسالی

نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

 Color SchemeMost of the Elements in Website Secondary MenuSecondary Menu Background Color Links ColorColor of Hyperlinks