مـقالات ســایت

عملکرد دولت نهم و دهم در بخش ورزش

🕔1394/09/29 0 Comments

براي بررسي عملکرد دولت هاي نهم ودهم درورزش کشور به جهت عدم ارتباط پيوسته وموثر بين دستگاه هاي ورزش تنها مي توان به بررسي اجمالي عملکرد سازمان تربيت بدني سابق يا وزارت ورزش فعلي ، کميته ملي المپيک وهمچنين تربيت بدني وزارت خانه هايي چون آموزش وپرورش و  وزارت علوم پرداخت.

با انتصاب مهندس محمد علي آبادي درچهارم مهرماه سال 84 ازسوي دکتر محمود احمدي نژاد اقدامات دولت نهم در امر ورزش کشور آغاز شد . مهمترين دستاورد دولت نهم درامرورزش وي درطول دوره رياست خودبر سازمان تربيت بدني تا شهريور ماه سال 88 با آغاز برنامه توسعه چهارم افزايش بي سابقه اعتبارات عمراني بود وبودجه سازمان درسال 87 به رقمي حدود 500 ميليارد تومان رسيد.

باتوجه به تخصص علي ابادي اقدامات  بسيار مهمي براي توسعه افزايش زيرساخت ها واماکن ورزشي بوجود آمد بطوريکه شاهد رشد  2 برابري فضاهاي ورزشي سرپوشيده و 3 برابري فضا هاي ورزشي روباز تا پايان دولت دهم بوديم.البته مشکل ورزشگاه هايي چون نقش جهان اصفهان ، رعايت استانداردها وعمر تاسيسات ورزشي يکي ازمعضلات فعاليت هاي عمراني به شمار مي رود.

. اين درحالي بود که کاروان کشورمان دربازي هاي آسيايي دوحه درسال 1385  با 4 پله صعود نسبت به دوره قبل دررده ششم آسيا قرارگرفت ولي درالمپيک 2008 پکن با 1 طلا و1 برنز وکسب رتبه 51 کارنامه خوبي نداشت.

برگزاري المپياد هاي ورزشي

علي ابادي با حضور درانتخابات کميته ملي المپيک درسال 89 برمسند رياست اين کميته تکيه زد و همچنان نيز دراين سمت حضوردارد وبه دليل عدم تائيد اساسنامه کميته ملي المپيک از سوي آي اوسي انتخابات اين کميته تا اکنون يک سال به تعويق افتاده است.

ازمهمترين چالش هاي دوران رياست محمد علي آبادي درسازمان تربيت بدني مي توان به تعليق فدراسيون فوتبال درسال 85 وماجراي انتخابات آن درسال 86 وعدم راهيابي تيم ملي فوتبال به جام جهاني2010 ، تاکيد سازمان بازرسي کل کشور به استعفاي روساي دوشغله هاي فدراسيون هاي ورزشي اشاره کرد.

با آغاز دولت دهم دکتر علي سعيدلو در 24 شهريور ماه سال 88 جانشين مهندس علي آبادي شد و با بوجود اوردن تغيير وتحولاتي در چارت سازمان تربيت بدني به حضور افراد ورزشي درراس اين سازمان اهميت داد  .

با حضور دکتر سعيدلودرسال 89 وي ازتحقق اجباري شدن واريز يک درصد اعتبارات دستگاه هاي دولتي دربرنامه پنجم خبرداد ولي نه تنها اين قضيه با مخالفت مجلس روبرو شد بلکه با آغاز برنامه پنجم ، مجلس هرگونه کمک دولت به بخش حرفه اي راممنوع کرد . از طرفي بدليل  برخي اختلافات بين مجلس وسازمان تربيت بدني علي رغم کسب عنوان چهارمي بازيهاي 2010 گوانگجوچين  به يکباره با طرح تاسيس وزارت ورزش وجوانان دردي ماه 89 ، فدراسيون هاي ورزشي را که با کسب پيروزيهاي اخير آينده خوبي رابراي بودجه متصور بودند با چالشي شديد روبرو کرد بطوريکه تا شش ماهه اول سال 90 فدراسيون ها وادارات کل استان ها به دليل تغيير تحول انجام شده وانحلال سازمان تربيت بدني هيچ بودجه اي دريافت نکردند. تداخل وظايف ورزش با بخش جوانان نيز خود يکي ديگر ازمعضلات حل نشده اين وزارت خانه به شمار مي رود.

عدم راي اعتماد مجلس به دکترحميد سجادي وزير پيشنهادي در خرداد ماه 89 يکي ديگر ازمواردي بود که ورزش کشور را به حاشيه برد تااينکه دکتر محمد عباسي به عنوان دومين وزير پيشنهادي در5 مرداد ماه 90 از مجلس راي اعتمادگرفت و سجادي در معاونت ورزشي ابقاء شد.

بودجه وزارت ورزش وجوانان درسال 91 به رقمي بالغ بر 475 ميليارد تومان رسيد که حاکي از کاهش بودجه ورزش بود.

قطع کمک هايي چون بند ب وحذف معافيت هاي مالياتي شرايط را براي ورود بخش خصوصي مشکل کرد . بالا رفتن نرخ ارز درسال 91 وعدم تخصيص بودجه کامل فدراسيون ها از ديگر چالش هاي پيش روي وزارت ورزش وجوانان بود که همچنان ادامه دارد.

ازمهمترين افتخارات ورزش دردولت دهم کسب رده پرافتخار هفدهمي المپيک و يازدهمي پارالمپيک لندن درسال 91 بود. پيشرفت محسوس ورزش بانوان دربخش قهرماني ، قهرماني هاي پرغرور تيم هاي ملي کشتي فرنگي وآزاد درمسابقات جام جهاني طي سال هاي 89 تا 91 وهمچنين موفقيت تيم هايي چون واليبال درليگ جهاني ، بسکتبال درصعود به المپيک وقهرماني درآسيا واين آخري صعود تيم ملي فوتبال به جام جهاني درسايه ثبات مديريت درفدراسيون هاي فوق حکايت از پبشرفت ورزش هاي تيمي در ايران دارد.

دروزارت آموزش وپرورش با احياي  معاونت تربيت بدني وسلامت دردولت دهم با حضور کيومرث هاشمي اهتمام ويژه اي به ورزش شد که ازمهمترين آنها استخدام بيش از 15 هزار معلم تربيت بدني وتوجه همه جانبه به رشته هاي پايه و زيرساخت هاي آن اشاره کرد که البته با استانداردهاي جهاني همچنان فاصله است ولي عملکرد دولت دهم دراين بخش مطلوب بوده است.

از مهمترين دستاوردهاي ورزش دانشگاه ها دربخش قهرماني مي توان به کسب رده يازدهمي يونيورسياد  درسال 1388 دربلگراد صربستان  اشاره کرد ولي متاسفانه علي رغم تمايل فدراسيون هاي ورزشي به توسعه رشته هاي خود دردانشگاه ها اين بخش عملکرد قابل توجهي نداشت وشاهد نزول 22 پله اي کشورمان دريونيورسياد 2011 درچين بوديم.

اما يکي مهمترين مواردي که درعملکرد دولت هاي نهم ودهم درورزش مي توان اشاره کرد توجه شخص رئيس جمهور به ورزش بود. دردولت هاي قبلي کمترشاهد بوديم  شخص رئيس جمهور ازنزديک دراردوهاي تيم هاي ملي چون فوتبال ، واليبال ، وزنه برداري و بسياري ديگر ازرشته ها حضور يابد واين به لحاظ روحي ومعنوي پشتوانه بسيار خوبي براي ورزش کشور بود.

علي رغم افزايش بودجه هاي سال هاي اخير، سهم ورزش ازتوليد ناخاص ملي اختلاف معني داري دارد واين مورد مي طلبد با تفکيک وظايف وزارت ورزش وجوانان از کميته ملي المپيک راه براي درآمدزايي فدراسيون هاي ورزشي بيشتر شود.

با گذشت دوسال از روي کارآمدن وزير ورزش وجوانان اين وزارت خانه درگير مسايلي چون عدم تدوين  اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي وتعليق آنهاست که اين خود مي طلبد تا اين مشکل بزودي حل شود.

 بودجه اکثر فدراسيون ها زير مبلغ 700 ميليون تومان  است واز رقم درآمد اکثر فوتباليست هاي  ليگ برتري پائين تر است واين درحالي است که هردو از دولت بودجه مي گيرند.

اميد است با کارشناسي وبررسي نقاط ضعف وقوت دولت هاي نهم ودهم راه براي توسعه هرچه بيشتر ورزش ايران فراهم  شود

با دوستان خود این مطلب را به اشتراک بگذارید

نظرات ارسالی

نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

 Color SchemeMost of the Elements in Website Secondary MenuSecondary Menu Background Color Links ColorColor of Hyperlinks