مـقالات ســایت

ورزش و مجلس

🕔1394/09/29 0 Comments

اولين مجلس شناخته شده در تاريخ ايران به زمان اشکانيان بازي‌گردد. ولي تشکيل اولين مجلس ملي کشور به انقلاب مشروطه  درسال 1285 بازمي گردد . مجلس شوراي ملي از  تا سال ۱۳۶۸در حدود ۸۳سال به حيات خود ادامه داد و در جريان بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۶۸از مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي تغيير نام پيدا کرد.

از مهمترين اقدامات ورزش درقبل ازانقلاب مي توان به تصويب قانون اجباري شدن ورزش درمدارس درسال 1306 ، قانون تشکيل سازمان تربيت بدني درسال 1350 وانحلال آن درسال 1356  اشاره کرد.

ازمهم ترين مصوبات مجلس شوراي اسلامي مي توان به تشکيل مجدد سازمان تربيت بدني بعداز پيروزي انقلاب ، قانون سرباز قهرمان درسال 76 واصلاح آن درسال 92 و اختصاص يک درصد از درآمدهاي سازمان هاي دولتي به ورزش با اختصاص 30 درصد از يک درصد فوق به حساب سازمان تربيت بدني سابق درخرداد ماه 82 تحت عنوان بندچ دربرنامه توسعه سوم که بعدها دربرنامه چهارم درتيرماه سال 84 به بند ب تغييرنام داد کمک هاي شايان  توجهي به ورزش کشورکرد .

همچنين مصوبه مجلس مبني بر عدم کمک دولت به ورزش حرفه‌اي وحذف قانون اختصاص يک درصد دردی ماه 1389 درچارچوب برنامه پنجم توسعه يکي از مصوبات بحث برانگيز مجلس به شمار مي رود. .

حضور ورزشکاران ومديران ورزشي  درمجلس با توجه به محبوبيت آنها دربين عموم مردم از قديم الايام درکشورمان رواج داشته وهم اکنون نيز ادامه دارد.

ازطرفي حضور دولتمردان نيز با توجه به ارتباطات خود درراس ادارات وفدراسيون هاي ورزشي نيز همچنان ادامه دارد.

درمجلس کميته تربيت بدني وجوانان تحت نظر کميسيون فرهنگي ورزش فعاليت دارد  که از مهمترين مسوولين اين کميته مي توان به اميررضاخادم ، مرحوم سيد جلال يحيي زاده و عليرضا دهقاني اشاره کرد.

فراکسيون ورزش مجلس نيز با نقش  حمايت، پشتيباني و بستر سازي برنامه هاي کميته تربيت بدني فعاليت هاي خودرا انجام مي دهد  درحال حاضر مقداد نجف نژاد مسووليت اين فراکسيون را برعهده دارد وقبل وي اميدوار رضايي و علي اصغرهادي زاده عهده دار اين سمت بوده اند.

طرح تبديل سازمان‌هاي تربيت بدني و ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان در دوازدهم دی ماه سال 89  يکي ازمهمترين طرح هاي تصويب شده مجلس درچندسال اخير به شمارمي رود.

درحال حاضر يکي از مهم ترين دغدغه های ورزش کشور نبود رابطه مشخص ميان شرح وظايف وزارت ورزش وجوانان و کميته ملي المپيک و ازطرفي ساماندهي وضعيت مديريتي ، ساختاری و قانوني فدراسيون ها و هئيت های ورزشي آماتوری ،چگونگي واگذاري اماکن ورزشي به فدراسيون ها و هئيت هاي ورزشي آماتوري وبخش خصوصی است. 

خوشبختانه طي چندسال گذشته با حضور افراد باتجربه ورزش کشور در مجلس شرايط براي تدوين واجراي قانونمند ورزش از طريق طرح جامع ورزش درحال انجام است که اميد مي رود با اصلاح اساسنامه فدراسيون ها وتعيين تکليف ورزش درامور تربيتي ، همگاني ، قهرماني وحرفه اي مجلس نيز دراين زمينه  کمک حال ورزش ايران باشد.

با دوستان خود این مطلب را به اشتراک بگذارید

نظرات ارسالی

نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

 Color SchemeMost of the Elements in Website Secondary MenuSecondary Menu Background Color Links ColorColor of Hyperlinks